Aanrijding met wild: Bel de politie! (0900-8844)

Jaarlijks vinden er vele honderden aanrijdingen plaats waarvan, in het wild levende, dieren het slachtoffer zijn. Het gaat daarbij voornamelijk om reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen en deze slachtoffers van het verkeer worden valwild genoemd. 
Wanneer er een aanrijding heeft plaatsgevonden, dan wordt door de meldkamer van de politie een valwildcoördinator opgeroepen. Deze zijn speciaal opgeleid en hebben een bijzonder verlof om aangereden  dieren te mogen vervoeren en tevens gewonde dieren uit hun lijden te verlossen.

Wat moet u doen wanneer u wild heeft aangereden of daarvan getuige bent?
 • Bel direct de politie 0900-8844.
 • Bel ook de politie als het dier niet blijft liggen.
 • Probeer zo goed mogelijk de locatie door te geven.
 • Wacht de komst van de politie of valwildcoördinator (rustig) af.
 • Probeer stress bij het dier te voorkomen en houd afstand.
Wat moet u beslist niet doen?
 • Rijd niet door, dat is strafbaar.  
 • Ga nooit achter het dier aan, laat dit aan de deskundigen over. 
 • Bel niet met de dierenambulance maar met de politie. (In het wild levende dieren, zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën, hebben weinig kans om na revalidatie te overleven. De dierenambulance ontfermt zich wel over  klein wild, dat is aangereden en nog levend wordt aangetroffen, zoals dassen, vossen, marters en vogels.)
 • Neem het aangereden wild nooit mee en geef het ook niet aan derden. (Het zijn beschermde dieren en de Flora- en Faunawet staat dit niet toe. Dit is dus strafbaar. Alleen de opgeroepen valwildcoördinator is bevoegd een dergelijk dier te vervoeren.)
Wat  kunt u doen om aanrijdingen met wild te voorkomen?
 • Veel aanrijdingen worden veroorzaakt door een te hoge snelheid. 
 • Pas uw snelheid daarom aan, met name na zonsondergang. 
 • Bij een snelheid tot 60 km/uur heeft het wild kans uw auto te ontwijken. 
 • Deze snelheid biedt ook u nog de mogelijkheid om tijdig te stoppen.
 • Wijk niet uit, houd het stuur recht, dat is voor u het veiligst.
 • Houd er rekening mee, dat er meerdere dieren kunnen volgen.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.