Jagen in Nederland

Jagen is in Nederland aan strenge regels gebonden. Kennis van die regels, alsmede van de flora en fauna, zijn noodzakelijk om aan het jachtbedrijf te mogen deelnemen. Het jachtdiploma is daarom één van de voorwaarden om een jachtakte in Nederland te kunnen aanvragen.

Regels waaraan jagers zich moeten houden zijn natuurlijk te vinden in de wetgeving. Zo zijn er regels voor het bezit en gebruik van wapens en de Wet Natuurbescherming. De Jagersvereniging heeft daarnaast nog een code voor jagers beschreven in de Weidelijkheidsregels.

Jager met hondDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.