Contact en lidmaatschap

Contact via mail:

Via het e-mail adres WBEdeDongemond@gmail.com kunt u contact opnemen met de WBE.

Lid worden:

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via een mailtje naar bovengenoemd mailadres. Wanneer u lid wilt worden graag in het onderwerp "Lidmaatschap" vermelden en in de mail uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en leeftijd.

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beĆ«indigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar WBEdeDongemond@gmail.com.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.