Tijden en Seizoen

De meeste jagers zijn zeer regelmatig in het veld te vinden, waarbij ze lang niet niet altijd een geweer bij zich dragen. Ze zijn dan bijvoorbeeld bezig met tellingen, controles, biotoopverbetering of voorlichting. Vaak zult u ze, op die momenten, ook helemaal niet als jager herkennen. De tijden waarop mag worden gejaagd zijn in de wet en verschillende bepalingen en ontheffingen vastgelegd. De onderstaande richtlijnen geven een grof overzicht van de jachttijden en kalender van dit moment (2017). Jagers weten precies wanneer er in het eigen gebied gejaagd mag worden. Wanneer u er meer over wilt weten kunt u natuurlijk ook contact met de WBE opnemen.

Tijden:
In z'n algemeenheid mag er van zonsopkomst tot zonsondergang worden gejaagd. (Er zijn uitzonderingen, waarbij de openingstijden zijn verruimd of zelfs 24 uur geopend.)

Zon en feestdagen:
Op zon en feestdagen mag er in Nederland, in principe, niet worden gejaagd. (Ook hierop zijn uitzonderingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld in de omgeving van Schiphol of, in sommige gevallen, voor schadebestrijding.)

Jachtkalender:
Wanneer er op een bepaalde diersoort gejaagd mag worden wordt voor een aantal soorten door de Rijksoverheid vastgesteld terwijl dit voor andere soorten door de Provincie wordt vastgesteld aan de hand van een Faunabeheerplan. Voor een aantal soorten, hieronder genoemd, is de jacht alleen in specifieke situaties en met een specifieke ontheffing toegestaan. Ook kunnen er per regio verschillen zijn en het onderstaande overzicht is dus enkel indicatief:
 • Houtduif: 15 oktober – 31 januari (jaarrond bij schade)
 • Wilde eend: 15 augustus – 31 januari (soms al eerder op graan)
 • Fazant: haan – 15 oktober – 31 januari
 • Fazant: hen – 15 oktober – 31 december
 • Konijn: 15 augustus – 31 januari (jaarrond bij schade)
 • Haas: 15 oktober – 31 december
 • Zwarte kraai, kauw, vos en Canadese gans: jaarrond bij schade
 • Grauwe gans, kolgans en brandgans: jaarrond met een dal in de broedperiode (grofweg maart – eind juni) en een dal in een aantal provincies in de winterperiode
 • Ree: verschilt per provincie, maar in het algemeen worden de bokken in de zomer bejaagd (vanaf 1 mei tot en met september) en de geiten in de winter (vanaf januari tot en met half maart)
 • Damhert: 1 augustus t/m 15 februari
 • Wild zwijn: 1 juli t/m 31 januari (buiten de Veluwe en Meinweg jaarrond)
 • Edelhert: 1 augustus t/m 15 februari


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.