Kamerleden verbazen zich over ‘beperkte uitleg’ minister over moties tellingen


De brandbrief van de Jagersverenging, LTO, FPG en NOJG heeft geleid tot het voorstel van Caroline van der Plas (Boer Burger Beweging) richting haar collega’s om de minister voor Natuur en Stikstof te verzoeken tot een reactie hierop. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een zogeheten Schriftelijk Overleg op korte termijn.


Initieel zou de minister in een Kamerbrief uiteen moeten zetten hoe zij (alsnog) uitvoering gaat geven aan de twee breed gedragen Kamermoties over het betrekken van tellingen en data van WBE’s. Hierin zou ook moeten staan hoe zij de ontwikkeling van een breed gedragen analyse- en beoordelingssystematiek voor zich ziet.


Het voorstel van Van der Plas kreeg echter bijval van Thom van Campen (VVD), die zich ook zei te verbazen over de ‘beperkte uitleg’ die de minister geeft aan de aangenomen moties. Hij stelde hierop voor om – in plaats van te vragen om een Kamerbrief – een Schriftelijk Overleg met de minister te gelasten. Dit kon op instemming van de vaste Kamercommissie voor LNV rekenen.


Schril contrast


De Tweede Kamer zal nu dus op korte termijn een Schriftelijk Overleg voeren met de minister voor Natuur en Stikstof naar aanleiding van haar Kamerbrief Soortenbeleid, waarin zij ook schreef over jacht, faunabeheer, wildtellingen en het aanstaande jachtseizoen. Daaruit viel op te maken dat de minister (vooralsnog) geen uitvoering geeft aan de twee recent breed aangenomen Kamermoties over het betrekken van tellingen en data van wildbeheereenheden bij beleidskeuzes en het ontwikkelen van een breed gedragen analyse- en beoordelingssystematiek. Tegelijkertijd wil de minister haar omstreden besluit van vorig jaar ook komend jachtseizoen in stand houden, dat in schril contrast staat met actuele cijfers, nieuwe inzichten en aangenomen moties.


Tot 11 mei kunnen Kamerleden schriftelijke vragen indienen, waarop de minister voorafgaand aan het Commissiedebat Natuur van 28 juni aanstaande zal moeten antwoorden.


Lees hier de brandbrief die de Jagersvereniging, NOJG, LTO en FPG naar de minister hebben gestuurd.


Het bericht Kamerleden verbazen zich over ‘beperkte uitleg’ minister over moties tellingen verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 21-04-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.